संगठनात्मक ढांचा

                                      प्रमुख सचिव                                              
                                                                                     
                                                                                     
                                      निदेशक                                              
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                    अपर निदेशक     वित्त नियन्त्रक                          
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
            मुख्यालय             क्षेत्रीय कार्यालय   सहा0 लेखाधिकारी           क्वेरी कार्यालय      
                                                                                     
                                                                                     
                                              लेखाकार / वरि0 सम्प्रेषक                      
    संयुक्त्त निदेशक     मुख्य खान अधिकारी     मुख्य रसायनज्ञ     वरिष्ठ वेधन अभियन्ता                                                
                                                                                     
                                                  सहा0 लेखाकार / सम्प्रेषक                            
        ज्येष्ठ खान अधिकारी     रसायनज्ञ     वेधन अभियन्ता                                                
                                                                                     
                                                                                     
  भू भौतिकविद     भूवैज्ञानिक   खान अधिकारी     सहा0 रसायनज्ञ     सहा0 वेधन अभियन्ता                                                    
                                                                                           
                                                                                           
  सहा0 भू भौतिकविद     सहा0 भूवैज्ञानिक   खान निरीक्षक     प्रा0 सहा0 रसायन     वेधक                                                    
                                                                                           
                                                                                           
  सहा0 भू भौतिकविद     सहा0 भूवैज्ञानिक                                                              
                                                                                           
     
लखनऊ झांसी प्रयागराज सोनभद्र गोरखपुर अयोध्या आगरा बरेली मेरठ
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
भूवैज्ञानिक
सहा0 भूवैज्ञानिक
प्रा0 सहा0 भूविज्ञान
सर्वेक्षक / मानचित्र
कनिष्ठ सहायक
           
31 जनपद कुल